Bảng xác suất Poker Texas Hold'em

Bảng xác suất Poker Texas Hold'em

Bảng xác suất Poker Texas Hold'em

Hiểu về các xác suất cơ bản sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho việc chơi tất cả các loại Poker. Bài viết này bàn về tất cả những nội dung quan trọng và thú vị về xác suất mà bạn nên biết.

Xác suất trong Poker

Xác suất được hiểu là mức độ xác định một sự kiện sẽ xảy ra. Định nghĩa truyền thống là: "Xác suất của một sự kiện là tỷ lệ giữa số lần sự kiện cụ thể xảy ra và tổng số sự kiện có thể xảy ra, với mỗi sự kiện cơ bản xảy ra có khả năng tương đương nhau, điều này khiến cho khả năng của chúng là giống nhau." Vì vậy, xác suất lật mặt khi tung đồng xu là 1:2 hoặc 50%.

Đối với người chơi Poker Texas Hold'em, học về ngẫu nhiên là phần thú vị nhất của việc nghiên cứu xác suất. Tính ngẫu nhiên liên quan đến khả năng dựa trên tần suất. Học hợp nhất (sự kết hợp của lá bài), thống kê (cỡ mẫu) và các nhánh khác là phần của học ngẫu nhiên.


Xác suất luôn là một con số từ 0 đến 1, thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Xác suất cũng có thể được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ, nó cho bạn biết tần suất một sự kiện so với sự kiện khác (1:2).

Trong phần dưới đây, bạn sẽ thấy nhiều xác suất hữu ích giúp bạn cải thiện trò chơi của mình. Bạn có thể thấy cách tính những kết quả này trong bài viết này.

Xác suất nhận được các lá bài khởi đầu cụ thể

Bảng dưới đây cho bạn biết khả năng nhận được các lá bài khởi đầu cụ thể. Khi đánh giá sức mạnh của lá bài khởi đầu, biết dữ liệu này sẽ rất hữu ích.

Xác suất lá bài đôi của bạn đối mặt với đôi bài lớn hơn của đối thủ


Hai bảng dưới đây mô tả khả năng bạn sở hữu lá bài đôi nhất định và đứng sau một đối thủ có lá bài đôi lớn hơn.

Xác suất lá bài đôi của bạn đối mặt với hơn một lá bài đôi lớn hơn


Những dữ liệu này mô tả khả năng bạn đứng sau hơn một đối thủ khi tiến hành lật bài.

Xác suất khi có lá bài Ax và đối thủ có lá bài A tốt hơn


Phần bên trái của bảng mô tả tất cả các lá bài Ax mà bạn có thể nhận được. Phần bên phải là khả năng đối thủ sở hữu lá bài A tốt hơn.

Xác suất không có lá cao trong vòng lật bài

Khi bạn cầm đôi bài và muốn biết khả năng thấy một lá cao trong vòng lật bài, bảng dưới đây sẽ giúp bạn.

Xác suất hình thành một lá bài cụ thể (5/52 lá bài)

Bảng dưới đây mô tả khả năng hình thành một lá bài cụ thể. Bạn thường nhận được một cặp, nhưng khả năng nhận được một chuỗi hoặc Royal Flush rõ ràng giảm đi. 5/52 lá bài có nghĩa là bạn sử dụng 5 lá bài để hình thành một bộ bài

Xác suất hình thành một lá bài cụ thể (7/52 lá bài)

Bảng dưới đây mô tả khả năng hình thành một lá bài cụ thể. Bạn thường hình thành cặp bài, nhưng khả năng hình thành chuỗi hoặc Royal Flush rõ ràng giảm đi.

7/52 lá bài có nghĩa là bạn chọn 5 lá bài từ 7 lá bài. Trong Texas Hold'em, nó bao gồm 2 lá bài mở và 5 lá bài công cộng. Xác suất tính được từ việc lấy ra 5 lá bài từ 52 lá bài là như nhau - nhưng hình thành nó dễ tính hơn

Xác suất nâng cấp lá bài từ vòng lật bài sang vòng turn


Khi bạn có lá bài khởi đầu có triển vọng, bảng này sẽ hữu ích. Bạn có thể xem khả năng nâng cấp của lá bài khởi đầu của mình từ vòng flop.

Xác suất nâng cấp lá bài từ vòng turn sang vòng river


Sau vòng flop là vòng turn - bảng này mô tả khả năng nâng cấp lá bài của bạn từ vòng turn.

Xác suất nâng cấp lá bài từ vòng river


Bảng dưới đây mô tả khả năng lá bài công cộng cuối cùng giúp bạn nâng cấp lá bài của mình.

Xác suất nâng cấp lá bài từ vòng flop đến vòng river


Bảng này mô tả khả năng nâng cấp lá bài của bạn từ vòng flop đến vòng river. Nói cách khác, turn và river kết hợp với nhau. Những dữ liệu này hữu ích cho việc lên kế hoạch cho trò chơi sau vòng flop.

Xác suất thấy lá cụ thể trong vòng flop

Bảng này hữu ích cho quyết định của bạn trước vòng flop. Cặp bài thường xuyên xuất hiện, trong khi khả năng xuất hiện ba lá giống nhau rõ ràng giảm đi. Những dữ liệu này giúp bạn đánh giá rõ hơn sức mạnh thực sự của bài trước vòng flop.

FB888 AE888